Лизинг

Предлагаме гъвкави схеми на финансиране за покупка и монтаж на климатици в Бургас и региона:

Кредит „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“или Програмата за енергоспестяване в дома-„REECL“.Към този момент участващи банки са:

Обединена Българска банка (ОББ) и Пиреос банк.

Средствата по Програмата REECL са ограничени:
Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели. Предвижда се общият брой на проектите за енергоспестяване в дома, финансирани по тази програма, да достигне 30 000.

Програмата REECL предлага кредити за финансиране на енергоспестяващи мероприятия във вашия дом

За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 40 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли; термопомпени климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; абoнатни станции и сградни инсталации; газификационни системи; рекуперативни вентилационни системи.

Кредитополучателите ползват безвъзмездна финансова помощ

За стимулиране внедряването на енергоспестяващи мероприятия в дома е предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 14 милиона евро, които ще бъдат изразходвани за управлението на Програмата REECL и за предоставяне безвъзмездна финансова помощ на кредитополучателите. Средствата ще се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант. Кредитополучателите имат право да ползват безвъзмездна финансова помощ в размер до 35% от стойността на проекта за енергоспестяване при спазване на правилата и условията на Програмата REECL.

Безвъзмездното финансиране се отпуска от Международния фонд Козлодуй (МФК), който е основан през 2000 г. със средства на Европейската комисия, страни-членки на ЕС и Швейцария. МФК подкрепя финансово извеждането от експлоатация на блокове 1 – 4 на ядрената централа Козлодуй. МФК подкрепя и други инициативи в енергийния сектор, които са свързани с усилията по извеждането от експлоатация на ядрените мощности, в частност повишаването на енергийната ефективност в България.

Административният офис на Програма REECL осигурява прилагането на нейните правила

Екипът на Програма REECL е избран от Европейската банка за възстановяване и развитие при открит международен конкурс, проведен по нейните конкурсни правила. Административният офис на Програма REECL работи по процедурите и политиките на Програма REECL, за да осигури:

Ясно определяне, точно спазване и актуализиране на техническите критерии на Програма REECL;
Гладко функциониране на Програма REECL, при което потенциалните кредитополучатели са надлежно информирани за условията за допустимост, а отпуснатите кредити се обработват съгласно процедурите на Програмата;

Ефективна система за проследяване, наблюдение и отчитане, която обезпечава използване на точни данни и стандартни формуляри;
Предоставяне на грантовото финансиране съгласно критериите за допустимост и прилагане на необходимите проверки, за да не се допускат злоупотреби с грантови средства.
При изпълнение на своята работа административният офис на Програма REECL може да поиска допълнителна информация, сертификати и уверения от доставчици, монтажници и/или кредитополучатели в съответствие с процедурите и политиките на Програма REECL.

TBI Bank

Кандидати за целево финансиране на потребителски стоки могат да бъдат всички юридически и физически лица-пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци с регулярни доходи.Попълва се на место искане-декларация за потребителски кредит.Предимства:
-само срещу лична карта
-без поръчители /само близко лице за контакт/
-максимален избор на схеми-от 3 до 36 м. и от 100 до 10 000лв.
-отстъпки за редовни клиенти
-без наказателна такса при предсрочно погасяване на кредита
За юридически лица /фирми/са необходими и документите на фирмата,актуално състояние и нотариално заверено пълномощно/само за кандидатстване чрез пълномощник/.
На документите да бъдат направени копия,на всяка страница да се заверят с текст ”Вярно с оригинала” и да се разпишат след това.

UniCredit Кънсюмър Файненсинг

Потребителски стоков кредит
Купете днес това, което можете да си позволите утре.
За потребителски стоков кредит можете да кандидатствате в над 3000 търговски обекта в цялата страна.
Изберете желаната стока и се обърнете към кредитен консултант на УниKредит Кънсюмър Файненсинг.
Решение по Вашето искане за кредит ще получите докато сте още в магазина.
Размер на кредита – от 150 лв. до 50 000 лв.
Срок на кредита – до 10 години.
Без скрити такси и комисиони.
ПРОМОЦИЯ – 1% оскъпяване на месец!

UBB/ОББ – Обединена Българска Банка

Отворен кредит:
Ново поколение кредити,предоставени за пръв път на българския пазар от ОББ,гъвкав заем с благоприятни условия,който е съобразен с Вашите възможности.С помощта на специална карта,която получавате заедно с кредита,Вие може да изтеглите цялата или част от одобрената за Вас сума от всеки банкомат на ОББ в страната или ПОС устройство в работно време на банката.Предимства:
-от 1 000 до 10 000 лв. без поръчители
-няма краен срок,това е кредит,който винаги имате на разположение
-плащате лихви само върху изразходваната сума
-Вие определяте размера на вноската,която плащате всеки месец
-веднага щом погасите част от използвания кредитен лимит,тази сума е на Ваше разположение
Кой може да кандидатства?
-български граждани на възраст между 23 и 63 години
-да имат достатъчни доходи за погасяване на задълженията си
-да работят на:
трудов договор
граждански договор,свободни професии и други.