През 1842 г.  Лорд Келвин изобретил принципа на климатичната инсталация. […]