Консумираната енергия често се бърка с охлаждащата / отоплителна мощност на климатика. В действителност домашните климатици отдават от 2,5 до 5 пъти повече енергия, отколкото консумират (при реотани и духалки е 1:1, т.е. колкото консумират, толкова и отдават ) и могат да се включват в обикновени контакти, които са занулени или заземени предварително.

Съотношението между охлаждаща и консумирана мощност се явява ключов показател за енергийната ефективност на климатика, който в техническите каталози се обозначава с коефициента на EER (Energy Efficiency Ratio).

Друг параметър – COP (Coefficient of Perfofmence) т.е. коефициента на полезно действие или топлинният коефициент, е отношението на топлинната мощност спрямо консумацията на електричество.

Коефициента EER за битовите климатици обикновено е в диапазона от 2.5 до 4.2, а СОР- 2.8-5.0.

Забелязваме, че стойностите на СОР са по-големи от тези на EER. Това се дължи на факта, че в процеса на работа компресора се нагрява и предава на фреона допълнителна топлина. Ето защо климатиците генерират повече топлина, отколкото студ. Този факт често се използва от недобросъвестни производители, като се посочва в рекламите за потвърждаване на енергийната ефективност на климатиците коефициента СОР вместо EER.

За отбелязване на енергийната ефективност на домашните уреди има седем категории, обозначени с букви от А (най-добро) до G (най-лош). Климатици от категория А имат СОР>3.6 и EER>3.2, а категория G – COP<2.4 и EER<2.2 . Трябва да се отбележи,че консумацията на енергия и мощността при охлаждане обикновено се измерват в съответствие със стандарта ISO 5151 (температура вътре в помещението 27гр.С и външна 35гр.С и 20гр.С вътрешна и 7гр.С външна температура при отопление).
При промяна на тези условия се променя и ефективността на климатика.

Автор:Ивелин Златев