В хладилният цикъл циркулира хладилен агент,чиято функция е да намали или поддържа определена температура в дадено помещение по-ниска от външната околна среда.  За да се постигне товае необходимо да се извлече топлината от помещението и да се прехвърли на друго тяло (студеният газ), чиято температура е по-ниска и преминава през различни състояния и налягане. Всяка една от тези промени се нарича процес.  Първоначалното състояние на фреона преминава през серия от процеси с определена последователност и се връща към първоначалното си състояние.  Цялата тази последователност се нарича „хладилен цикъл“ и се сьстои от четири фази:

  • Разширяване – Първоначално,хладилният агент е в течно сьстояние под налягане във външното тяло.  Необходимо е да достигне до вътрешното тяло и за да има охлаждащ ефект,преминава през един разширителен елемент, чрез който се постигат две неща: падането на налягането и температурата и достигането на работните и стойности.
  • Изпаряване – В изпарителя (вътрешното тяло) , течния фреон се изпарява отдавайки студ в помещението с помощта на на вентилатор. В резултат на изпаряването,хладилният агент преминава в газообразно сьстояние и така постъпва в компресора-сърцето на климатика.
  • Компресия – Компресора нагнетява газта,получава се газ под високо налягане и температура, който постьпва вьв кондензатора (вьншното тяло).
  • Кондензация – Газта под високо налягане и температура циркулира в кондензатора и чрез вентилатор се освобождава излишната топлина,при което пада налягането и газта отново се преобразува в хладилна течност и така отново постъпва в разширителният елемент.

Тези процеси се повтарят многократно в затвореният хладилен цикъл на климатика. Чрез четирипътен вентил, образно казано, кондензатора и изпарителя си разменят местата, което позволява използванета на климатика през зимата за отопление, като за комфорт при минусови температури се препоръчват инверторните климатици на водещете японски фирми.

Автор:Ивелин Златев