Новия енергиен етикет на Европа

ОБОЗНАЧАВАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НАСЪРЧАВА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ИЗБОР

За да позволи на потребителите да правят сравнения и да вземат решения за закупуване въз основа на еднакви критерии за обозначаване, Европа въвежда енергийни етикети. Предишният европейски етикет за енергийна ефективност за климатици, въведен през 1992 г., даде желания резултат. През 2013 г. Европа въвежда етикет за сезонна ефективност. Този нов етикет позволява на крайните потребители да направят още по-аргументиран избор, тъй като сезонната ефективност отразява ефективността на климатика през целия сезон.

Новият етикет за енергийна ефективност включва множество класификации от A+++ до D, отразени в цветовите оттенъци от тъмно зелено (най-енергийно ефективен) до червен (най-малко ефективен). Информацията върху новия етикет включва не само новите коефициенти за сезонна ефективност за отопление (SCOP) и охлаждане (SEER), но също така и нивата на годишно потребление на енергия и на шум.

EТИКЕТЪТ от 01.01.2013 Г.

Energy label with explanation

Клас на енергийна ефективност SEER SCOP
Label A3 SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10
Label A2 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10
Label A1 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60
Label A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00
Label B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40
Label C 4,60 ≤ SEER < 5,10 2,80 ≤ SCOP < 3,10
Label D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80

ПУБЛИКУВАНО във:http://www.daikin.bg/minisite/energy-label/energy-label/index.jsp