Информация за вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина/хладина

Заради съвременните енергийни изисквания сградите се строят и санират така, че са все по-добре уплътнени. Това означава, че естественият обмен на въздух през прозорци или различни фуги е силно намален или дори липсва, което води до задържане на повече влага в жилищните помещения. А с това се повишава и рискът от появата на мухъл. Едно от възможните решения на проблема е инсталирането на вентилационна система. Въпреки това, има много предубеждения и погрешни схващания относно контролираната вентилация. Ето и най-големите заблуди:

Заблуда 1
Вентилацията на жилищни помещения е необходима само за т.нар. пасивни или нискоенергийни домове

В Германия например вентилационните системи вече са задължителни за енергийно ефективни нови сгради, но те са разумна инвестиция и за намиращите се в стари сгради жилища. Защото и при тях само чрез прозорците трудно може да се постигне постоянен и оптимален от хигиенна гледна точка обмен на въздуха. За да се осигури достатъчен приток на чист въздух, обитателите трябва на всеки два часа да оставят прозорците широко отворени за по две минути, при това в рамките на цялото денонощие. За сравнение контролираната вентилация осигурява чист въздух автоматично и равномерно, без да се налага отварянето на прозорци.

Заблуда 2
При вече инсталирана вентилационна система не трябва да се отварят прозорците

В този случай проветряването през прозорците вече не е необходимо, тъй като вентилационната система постоянно доставя в дома чист въздух, без полени, и отвежда навън влагата и замърсителите на въздуха. Това гарантира приятен и здравословен климат в помещенията. Разбира се, нищо не пречи прозорците да се отварят и когато в дома има работеща вентилационната система.
Lueftung 2

Заблуда 3
През зимата, чрез непрекъснатия обмен на въздуха в резултат на вентилацията, се губи топлина

Вярно е точно обратното: С вентилационна система разходите за енергия дори могат да бъдат намалени, тъй като се избягват загубите на топлина, които се появяват в резултат на проветряване на дома през прозорците. Устройствата с рекуперация на топлина са особено ефективни. Те могат да възстановят до 95 процента от топлината на отработения въздух и да я върнат обратно в помещението. Това може значително да намали разходите за отопление.

Заблуда 4
Вентилационните системи изсушават въздуха

Вентилационните системи са така конструирани, че в основния си режим да поддържат необходимата влажност на въздуха от хигиенна гледна точка. Това осигурява базова вентилация, дори когато обитателите отсъстват, а устройствата ефективно предотвратяват последствията от прекомерната влага, като например появата на мухъл. За оптимално качество на въздуха могат да бъдат инсталирани допълнителни сензори за влажност или качество, които винаги осигуряват необходимото количество и състав на въздуха. Особено чувствителните хора биха могли да използват уреди, които освен топлината, възстановяват и влагата от отработения въздух.

Заблуда 5
Вентилационните системи бързо се замърсяват и са нехигиенични

Съвременните устройства за вентилация са оборудвани с филтри, които предпазват не само от полени, но и от различни други замърсявания, идващи от външния въздух. Те трябва редовно да се почистват или подменят, за да се гарантира безпроблемна и хигиенична работа. Обикновено обитателите могат лесно да се справят с това и сами или да използват поддръжка от специалисти.
Lueftung 3

Заблуда 6
Вентилационните системи са шумни

Вентилаторите на вентилационната система са вградени в шумоизолирания корпус,поради което устройствата работят много тихо. Друго предимство е, че вентилацията в дома може да предпазва и от външния шум – тя осигурява постоянен приток на чист въздух, без да се налага отваряне на прозорците, например когато жилището се намира на оживено място или улица.

Заблуда 7
Вентилационните системи вдигат прах в помещенията

Това не е вярно, защото от една страна,вграденият филтър означава, че по-малко мръсотия и прах влизат в жилището отвън. От друга страна, обмяната на въздух е много бавна, така че не се стига до въздушно течение и прахът в стаите се вдига по-малко, отколкото при проветряване през прозорците.

Заблуда 8
Допълнителното инсталиране на вентилационна система е скъпо и сложно

Оборудването с вентилационна система не е проблем да се направи и допълнително, след строежа или основния ремонт на дома. Особено при децентрализираните системи, разходите са минимални. Нужни са само външна стена за директен монтаж и електрическа връзка.Посредством директното вкарване на свеж въздух и отвеждането на отработения не се налага полагането на допълнителни въздухоотводи в помещенията.

През зимата загубите на топлина могат да бъдат понижени до минимум,когато в една сграда се внедри рекуперационна вентилационна система.
Рекуператорът е особено полезен и през лятото,когато вентилационната система работи в режим на охлаждане.

ПУБЛИКУВАНО ОТ „ОТОПЛЕНИЕ“